Produkcja chmielu

64 strony, 23 pozycje w bibliografii

WSTĘP

Rozdział I.
BRANŻOWA ORGANIZACJA RYNKÓW WE WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ
1.1. Zasady funkcjonowania i cel wspólnej organizacji rynków
1.2. Kierunki zmian wspólnej organizacji rynków
1.2.1. Jednolity Akt Europejski
1.2.2. Reforma Mac Sharry’ego

Rozdział II.
CHARAKTERYSTYKA RYNKU CHMIELU W POLSCE
2.1. Podstawy prawne organizacji rynku chmielu
2.2. Produkcja chmielu
2.3. Warunki wprowadzenia do obrotu produkcji chmielu
2.4. Rejonizacja upraw chmielu
2.5. Ewidencja plantacji chmielu
2.6. Dystrybucja chmielu

Rozdział III.
CERTYFIKACJA CHMIELU I PRODUKTÓW CHMIELOWYCH
3.1. Certyfikacja chmielu w Polsce
3.2. Certyfikacja chmielu w województwie Lubelskim

Rozdział IV.
PRZEMIANY NA RYNKU CHMIELU PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
4.1.Handel z państwami trzecimi
4.2. Perspektywy rozwoju rynku chmiel

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji o tej pracy, to prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Z kolei gdyby chieli Państwo zamówić napisanie nowej pracy od podstaw, to polecamy pisanie prac - sprawdzony serwis!