Poziom stresu szkolnego u uczniów liceum

licencjacka, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne aspekty stresu na podstawie literatury
1. Istota, koncepcje i definicje stresu.
1.1. Biologiczna koncepcja stres
1.2. Psychologiczne koncepcje stresu.
1.3. Istota stresu konstruktywnego i destrukcyjnego
2. Pojęcie stresora i jego klasyfikacja
2.1. Fizyczne Źródła stresu
2.2. Psychologiczne Źródła stresu
2.3. Socjologiczne Źródła stresu
3. Reakcje człowieka na stres
4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
4.1. „Typowe” sposoby radzenia sobie ze stresem
4.2. Sposoby radzenia sobie dzieci ze stresem

Rozdział II. Teoretyczne aspekty stresu szkolnego na podstawie literatury
1. Aspekty stresu dziecięcego
2. Przyczyny stresu szkolnego.

Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań własnych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problem badawczy
3. Zmienne i ich wskaźniki.
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Wyniki badań własnych i ich interpretacja
Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji o tej pracy, to prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Z kolei gdyby chieli Państwo zamówić napisanie nowej pracy od podstaw, to polecamy pisanie prac - sprawdzony serwis!