Polski system katastralny

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw, to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis

86 stron, 77 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Rys historyczny i pojęcie katastru 4
1. Geneza katastru 4
1.1. Historia katastru w Europie 4
2. Ujęcie definicyjne katastru 10
3. Cele katastru 11
4. Istota katastru w Polsce 15

Rozdział II. Powszechna taksacja nieruchomości zagadnienia proceduralne i materialnoprawne 19
1. Nieruchomość i jej wartość a sposoby wyceny 19
2. Standardy techniczne w katastrze nieruchomości 29
3. Podstawowe procedury ewidencji gruntów i budynków 35
3.1. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków oraz ich prowadzenie 36
3.2. Modernizacja oraz dokumentacja ewidencji gruntów i budynków 37

Rozdział III. Kierunki modernizacji polskiego systemu katastralnego 42
1. Obecny stan prac nad modernizacją polskiego katastru 42
2. Planowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości 47
3. Funkcjonujące i obecnie tworzone rozwiązania informatyczne 52
4. Zintegrowany system katastralny – cele i założenia 56

Rozdział IV. Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń innych państw 60
1. Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce 60
2. Projektowane zmiany w systemie opodatkowania nieruchomości w Polsce 63
3. Systemy katastralne i podatki typu katastralnego na świecie 70

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 86