Perspektywy rozwoju transportu samochodowego

99 stron, 46 pozycji w bibliografii

Wprowadzenie 2
1.1. Cel i zakres pracy 2

Rozdział II.  Ogólna charakterystyka transportu samochodowego 4
2.1. Rola i znaczenie transportu w gospodarce 4
2.2. Środki transportu samochodowego 20
2.2.1. Środki transportu osobowego 20
2.2.2. Środki transportu towarowego 22
2.3. Zalety transportu samochodowego 23
2.4. Wady transportu samochodowego 27
2.5. Ekonomika transportu samochodowego 30
2.6. Transport w łańcuchach logistycznych 31

Rozdział III. Transport samochodowy a środowisko 34
3.1. Zagrożenia TS dla środowiska 34
3.2. Metody i sposoby zmniejszenia niekorzystnych skutków 41
3.3. Perspektywy w zakresie poprawy ochrony środowiska 44
3.3.1. Przepisy prawne 44
3.3.2. Świadomość społeczna 47
3.3.3. Zmiany konstrukcyjne i technologiczne środków transportu 47
3.4. Wnioski 49

Rozdział IV.  Perspektywy rozwoju transportu samochodowego 52
4.1. Czynniki warunkujące rozwój TS 52
4.1.1. Zapotrzebowanie na TS 52
4.1.2. Infrastruktura drogowa 56
4.1.3. Infrastruktura TS 58
4.2. Zagrożenia rozwoju TS 61
4.3. Prognozy rozwoju TS 63
4.4. Transport bimodalny 66
4.5. Transport multimodalny 67
4.6. Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej 69

Rozdział V. Analiza ekonomiczna TS 73
5.1. Czynniki wpływające na koszty TS 73
5.2. Analiza kosztów transportu osobowego 79
5.3. Analiza kosztów transportu towarowego 81
5.4. Metody i środki obniżenia kosztów TS 84

Rozdział VI. Podsumowanie i wnioski 91

Spis tabel i rysunków 94
Bibliografia 95


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy dyplomowej, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny albo ten sam temat, to polecamy sprawdzony serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!