Oddziaływanie reklamy na konsumenta

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw, to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis

praca magisterska, 100 stron, Płock 2002

Rozdział I REKLAMA, JEJ ISTOTA, FUNKCJE I RODZAJE
Rozdział II PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ODDZIAŁYWANIA REKLAMY NA KONSUMENTA
Rozdział III
TECHNIKI POWODUJĄCE LEPSZE ZAUWAŻENIE I ZAPAMIĘTANIE REKLAMY
Podsumowanie
Bibliografia