Marketing banków komercyjnych w Polsce na przykładzie mBanku

94 strony, 60 pozycji w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział 1.  Marketing usług bankowych    6
1.1. Geneza i definicja marketingu bankowego    6
1.2. Procedura formułowania i rodzaje strategii marketingowych banku    10
1.3. Marketing-mix usług bankowych    17
1.3.1 Strategia produktu    17
1.3.2. Strategia ceny    20
1.3.3. Strategia dystrybucji    22
1.3.4. Strategia promocji    26
1.3.5. Strategia kształtowania personelu bankowego.    27
1.4. Znaczenie badań marketingowych w działalności banku.    29
1.4.1. Źródła informacji w badaniach marketingowych.    29
1.4.2. Badania marketingowe i ich rodzaje.    30

Rozdział 2.  Działalność banków komercyjnych w Polsce    34
2.1. Przemiany w bankowości komercyjnej w Polsce    34
2.2. Cele i funkcje działalności banku komercyjnego    41
2.3. Czynności wykonywane przez banki komercyjne    46
2.4. Kierunki rozwoju banków komercyjnych    50

Rozdział 3. Charakterystyka mBanku    53
3.1. Oferta mBanku    53
3.2. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków oraz zaciągania kredytu w mBanku    55
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w mBanku    59
3.4. Perspektywy rozwoju mBanku na tle innych banków internetowych    63

Rozdział 4. Strategie marketingowe mBanku    70
4.1. Promocja i reklama mBanku    70
4.2. Strategia sprzedaży i dystrybucji mBanku    76
4.3. Strategia cenowa mBanku    79
4.4. Wykorzystanie internetu do badań marketingowych    83
4.5. Ocena skuteczności strategii stosowanych przez mBank    88

Zakończenie    90
Bibliografia    92


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy dyplomowej, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny albo ten sam temat, to polecamy sprawdzony serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!