Leasing nieruchomości

70 stron, 47 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Definicje    3
1. Definicja nieruchomości    3
2. Leasing    7
3. Odpowiedzialność    11

Rozdział II. Historia i ogólna charakterystyka leasingu    16
1. Geneza i rozwój leasingu    16
2. Konwencja UNIDROIT    21
3. Leasing i jego historia w Polsce    23
4. Rodzaje leasingu    26

Rozdział III. Forma umowy leasingu i jej zawarcie    29
1. Strony umowy    29
2. Forma umowy    34
3. Zawarcie umowy    41

Rozdział IV. Leasing nieruchomości    47
1. Prawa i obowiązki stron    47
1.1. Obowiązki i odpowiedzialność finansującego    48
1.2. Obowiązki i odpowiedzialność korzystającego    52
2. Rękojmia    56
3. Perspektywy rozwoju    57

Zakończenie    65
Bibliografia    67
Spis rysunków    70

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji o tej pracy, to prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Z kolei gdyby chieli Państwo zamówić napisanie nowej pracy od podstaw, to polecamy pisanie prac - sprawdzony serwis!