Komunikacja interpersonalna

magisterska, Akademia Ekonomiczna Wrocław

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia.
Rozdział 2. Komunikacja werbalna
2.1.1.Komunikowanie się ustne.
2.1.2.Funkcje języka.
Rozdział 3. Komunikacja niewerbalna
3.1. Podział komunikacji niewerbalnej.
3.1.1.Komunikacja paralingwistyczna.
3.1.2.Komunikacja kinezyjna.
3.1.3.Komunikacja proksemiczna.
3.2. Funkcje komunikatów niewerbalnych.
Rozdział 4. Przeszkody w komunikacji międzyludzkiej.
Rozdzial 5. Zasady prawidłowej komunikacji.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji o tej pracy, to prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Z kolei gdyby chieli Państwo zamówić napisanie nowej pracy od podstaw, to polecamy pisanie prac - sprawdzony serwis!