Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora bankowego

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Ma 78 stron.

Wstęp
Rozdział 1. Zjawisko fuzji przedsiębiorstw
1.1. Geneza i istota fuzji przedsiębiorstwa
1.2. Rynek kontroli banków
1.3. Łączenie się banków w Polsce

Rozdział 2. Determinanty łączenia się banków
2.1. Motywy połączeń i przejęć
2.1.1. Motywy techniczne i operacyjne
2.1.2. Motywy rynkowe i marketingowe
2.1.3. Motywy finansowe
2.1.4. Motywy menedżerskie
2.2. Metody łączenia się banków
2.3. Ocena skuteczności fuzji banków

Rozdział 3. Połączenie banków na przykładzie Banku Zachodniego S.A. i WBK S.A.
3.1. Wyniki grupy kapitałowej Banku Zachodniego S.A. w 2000 roku
3.2. Wyniki grupy kapitałowej WBK S.A. w roku 2000
3.3. Fuzja WBK S.A. i Banku Zachodniego S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf