Analiza struktur organizacyjnych na przykładzie xxx

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Ma 62 strony.

WSTĘP

Rozdział 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej
1.2. Podstawowe typy struktur organizacyjnych
1.3. Struktury systemów organizacyjnych

Rozdział 2. Metody analizy struktur organizacji
2.1. Więzi organizacyjne
2.2. Rozpiętość i zasięg kierowania
2.3. Centralizacja i decentralizacja decyzji i odpowiedzialności
2.4. Transformacje struktur organizacyjnych

Rozdział 3. Struktura organizacyjna firmy xxx i jej zadania
3.1. Historia firmy xxx.
3.2. Przedmiot działalności xxx
3.3. Analiza struktur organizacji xxx

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji o tej pracy, to prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Z kolei gdyby chieli Państwo zamówić napisanie nowej pracy od podstaw, to polecamy pisanie prac - sprawdzony serwis!