Aktywa trwałe i ich amortyzacje

68 stron, 19 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.  Aktywa trwałe jako zasoby majątkowe 4
1.1. Istota i klasyfikacja aktywów trwałych 4
1.2. Wartości niematerialne i prawne 10
1.3. Rzeczowe aktywa trwałe 17

Rozdział II.  Wycena aktywów trwałych 23
2.1 Wartość początkowa aktywów trwałych 23
2.2 Zmiany wartości początkowych z tytułu ulepszeń i modernizacji 30
2.3 Aktualizacja wyceny aktywów trwałych 34

Rozdział III. Amortyzacja aktywów trwałych 43
3.1. Specyfikacja zmian aktywów trwałych 43
3.2. Metody amortyzacji 46
3.3. Plan amortyzacji 54
3.4. Amortyzacja w świetle prawa podatkowego 57

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i schematów 68


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy dyplomowej, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny albo ten sam temat, to polecamy sprawdzony serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!