Mowa ciała w negocjacjach

78 stron, 44 pozycje w bibliografii

WSTĘP    5

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE I ISTOTA NEGOCJACJI HANDLOWYCH    7
1.DEFINICJA, CELE I ZNACZENIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH W BIZNESIE    7
2. STRUKTURA PROCESU NEGOCJACYJNEGO    11
3.RODZAJE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH – STRATEGIE I STYLE    20
4.CECHY DOBREGO NEGOCJATORA    27

ROZDZIAŁ 2. TAJNIKI MOWY CIAŁA    34
1.ISTOTA MOWY CIAŁA    34
2. ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ PODCZAS NEGOCJACJI    40
3. ROLA EMOCJI W TRAKCIE NEGOCJACJI    43
4. POZAWERBALNE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIZERUNEK NEGOCJATORA    48

ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE MOWY CIAŁA W TECHNIKACH NEGOCJACYJNYCH – ASPEKT PRAKTYCZNY    55
1. MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI – PRZYKŁADY    55
2. MOWA CIAŁA JAKO NIEWERBALNA SIŁA SPRZEDAŻY    64
3. WYKORZYSTANIE MOWY CIAŁA W RÓŻNYCH TECHNIKACH NEGOCJACYJNYCH    67

ZAKOŃCZENIE    73
BIBLIOGRAFIA    75
SPIS RYSUNKÓW    78
SPIS TABEL    78